Tri Tuc va Dan Van-

Tuy duyen va Dan Van

J.H.

 

Nhiều người rất thích câu Tri túc và câu Tùy duyên. Mà cái nết làm dân vận " bị điều kiện hóa" từ buổi thiếu thời chưa nhìn rõ nên chưa bỏ được, không phải vì nó xấu mà bỏ, chỉ vì nó không còn có ích cho cái tri túc của mình thôi. Vì chưa nhìn ra nó nên rất nhiều khi họ  tự mâu thuẫn có hại cho công trình tu tập để có hạnh phúc nhất là trong tuổi già.

Ta lấy thí dụ:

Một mặt ta thích câu Tri túc, một mặt ta định nghĩa "dân vận" là 'khai thác cái có thể" Suy nghĩ kỹ, thấy hai điều này chống nhau về đủ mọi phương diện.

Muốn tri túc thì phải bỏ hết so sánh và mong cầu, bỏ suy tính về quá khứ và tương lai, bỏ hơn kém, tranh đua, cố chấp, tạo tác ( không phải chỉ có trên bình diện vật chất) Còn nhiều nữa nhưng tới đâu nhớ tới đó thôi. Vì Tri túc ý nghĩa như thế nên chỉ có người già khi đã hết bổn phận với gia đình và xã hội rồi thì mới "bỏ" được, mà bỏ thì an hưởng được cái kết quả của Tri túc.

Một mặt khác ta không thể bỏ được dân vận, là một hình thức chỉ có ích lợi trên môi trường chính trị, kinh tế, tài chánh, hay thương mại, khi ngồi trên bàn tròn thương thuyết để dành lợi hại cho phe mình, mà không dùng bạo động. Chính trị gia cần phiếu, kinh tế gia cần  thị trường, đi buôn muốn thêm lời, cán bộ cần có người theo, người này muốn có quyền thế hơn người kia, kể cả bố mẹ và con cái... Người như chúng ta cần gì ? ngoài cái "tri túc"với hiện tại? Chỉ cần hiểu là cái có thể  chưa phải là hiện tại. Làm sao tri túc được nếu  không biết cái mình có bây giờ ở đây là gì?

Khi nói có thể ngày mai tôi đi chợ thì cũng có nghĩa là ngày mai có thể tôi không đi chợ  Do đó cái có thể không phải là sự thật sẽ xẩy ra mà chỉ có thể...

Còn  nữa khi ta nói câu tuỳ duyên mà lại dùng nghệ thuật "dân vận" cũng mâu thuẫn. Tuỳ duyên tức là thái độ an nhiên tự tại chờ hoặc duyên ngoại tại tới hoặc lắng lòng tạo duyên nội tại lên. Duyên nội tại phải từ tâm thiện không phải từ nghệ thuật dân vận là hình thức. Chờ duyên cần tỉnh thức có mặt ở hiện tại 100% không ngưng nghỉ còn dân vận tính toán trong tương lai, cái gì mình muốn, cái gì có thể được, tất cả hướng về tương lai chưa đến. Dân vận không có an nhiên tự tại, được cũng khổ, không được cũng khổ. Tại sao? vì nếu được thì lại tiếp tục muốn thêm... nhưng có ai muốn gì cũng mãi mãi được không?

Dưới đây là một bản vẽ giản dị dễ xem về con người. Thật ra con người ta rất giản dị, nhìn thấy liền, chỉ tại chưa quen cứ đi tìm cái rắc rối như trong những phim cinê xã hội. Trong những phim ấy ít có ngưòi lành mạnh về tinh thần lắm.

  

Hãy tưởng tượng 5 hình tròn đồng tâm điểm ta tạm cho số:

Vòng nhỏ nhất số1= phần vật chất = bản năng sống còn = cần ăn, mặc, ngủ, thở, nghỉ ngơi và đi toa lét.

 

Vòng tròn thứ hai -2= phần sinh lý= bản năng sinh tồn= cần có nam /nữ cần có con cái.

Phần hai bao gồm cả phần một vả hai.

 

Vòng 3= phần tâm lý:

a)    lý trí= cần kiến thức và luận lý thuộc về não

b)    tình cảm= cần yêu thương và được chấp nhận thuộc về tâm

Vòng 3 này mang lại tất cả những gì là văn minh, là tiến bộ của thế gian, kiến thức khoa học và nghệ thuật cũng như những gì đã gây ra chiến tranh và sự khổ đau của con người.

Vòng ba gồm cả vòng một và vòng hai, tuy nhiên một và hai không còn là phần quan trọng như trước.

 

Vòng 4= phần tinh thần= cần biết mình từ đâu đến và đi đâu? Cần tôn giáo, thần học, suy tư, quán tưởng. con người bắt đầu những câu hỏi mà mình và người khác không có câu trả lời. Tuy nhiên chúng ta không vì thế mà không tiếp tục những suy tư vô vị lợi và có những cố gắng đi tìm.

                          

5= phần tâm linh= không cần gì cả. Phi tưởng, siêu tôn giáo, phi ngôn từ . Có Yên  lặng tuyệt đối, trực giác tiếp nhận sự thực.

Sự thật chúng ta chưa có kinh nghiệm này. Và đây chỉ là một lối đi trong lý tưởng. Khi lên tới vòng 5 thì cả 5 vòng tròn dường như được khép kín lại làm một để cho con người trọn vẹn trong sáng hoàn toàn.  

    

Chú ý:

 

Phần 2 gồm cả 1+2

 

Phần 3 gồm có 1+2+3   = thời kỳ son trẻ của con người đấu tranh vật lộn với đời.

 

Phần 4 gồm có 1+2+3+4   = thời kỳ nhàn nhã : cần  sống thành thật với mình với người.  Cần quán tri túc, xin nhớ chúng ta vẫn có phần 1,2,3, ở trong.  

              

Phần 5 gồm có 1+2+3+4+5   = con người thánh thiện toàn diện ( xin nhớ là vẫn có phần  1,2,3,4,  chỉ có cái là không có khổ đau vì những cái ấy thôi. Vì sao ,vì đã làm chủ được chúng, tức đã tri túc.)

 

Khi không biết tri túc sẽ bị ngoại giới làm chủ. Ngoại giới thì biến hiện không chừng vì theo duyên mà sinh diệt, theo nghiệp mà luân lao, nếu mình bị nó làm chủ thì khác chi ngụp lặn trong sóng gió bão táp không có lối thoát?

Jenny Hoang