Thử áp dụng Mười Điều Tâm Niệm để tu học.

 

1- Nghĩ đến thân thể th́ đừng cầu không bịnh khổ v́ bịnh khổ đă nằm trong thân thể này từ ngày ra đởi. Thân thể này có sinh có diệt, theo duyên tứ đại đổi thay mà diễn biến, tất cả nằm trong thời gian vô thường, bị cái hữu hạn của sự vật dồn ép, có bịnh khổ th́ cũng là chuyện thường t́nh. Pḥng ngừa và chữa bịnh khổ tương đối là điều có thể làm được, c̣n cầu không bịnh khổ th́ như ṃ trăng đáy nước thôi. Kết quả sẽ đi đến uẩn ức thất vọng và mất an tâm.

 

2- Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, v́ đời là một chuỗi những hạt hoạn nạn  và những hạt thanh b́nh được xâu vào nhau bởi sợi giây tỉnh thức. Giây chắc th́ đời không tan tác. Có sống qua mỗi lần hoạn nạn thử thách ḿnh mới lớn khôn lên, mới thông cảm người khác và nuôi dưỡng t́nh thương ḿnh, thương người. An tâm chỉ đẹp trong t́nh thương.

 

3- Cứu xét tâm tính th́ đừng cầu không khúc mắc v́ cứu xét tâm tính là cứu xét sự khúc mắc của tâm tính.  Tâm tính khúc mắc là vỉ tâm tính nằm trong thời gian vô thường và bị ham muốn dục vọng điên đảo chi phối. Biết được sự khúc mắc th́ hiểu được bản tánh của tâm tính. Chính sự hiểu đó là an tâm.

 

4- Xây dựng đạo hạnh th́ đừng cầu mong tất cả đểu thông suốt v́ nếu tất cả đều thông suốt th́ đă quên rằng v́ sao ta phải xây dựng đạo hạnh. Không có sự chuyển hóa nào mà không có hai vế. Như xây dựng hạnh phúc bắt đầu bằng sự hiểu biết thế nào là không có hạnh phúc.

 

5- Việc làm đừng mong dễ thành v́ mong dễ thành là không am tường nhân duyên vô thường trong trời đất và coi cái óc phàm tục mong ước vọng tưởng của con người này là ông Trời.! Không biết giả biết thật, làm việc sẽ bị thất bại, thất vọng, thất chí (thất nghiệp). Tâm an ở đâu?

 

6- Giao tiếp đừng cầu lợi ḿnh, V́ ḿnh có lợi tất có người bị thiệt. Trong sự giao hảo, t́nh nghĩa mất đi sự ngọt bùi. Tâm an chỉ vui trong tiếng cười vang hả hê của nhau.

 

7- Đừng mong tất cả đều thuận theo ư ḿnh, v́ mong được thuận theo ư ḿnh th́ quên đi mất cái óc cũng “mong-được-thuận-theo-ư-ḿnh” của tất cả những người khác, nghĩa là cái óc hiếu thắng của con người. Óc hiếu thắng của con người thường đưa tới tranh chấp ganh ghét và cuối cùng chiến tranh. Hơn nữa, hiểu được cái thiên biến vạn hóa của tương duyên trong vũ trụ th́ làm hết ḿnh rồi, có thể buông tay, kết quả ra sao tâm vẫn an.

 

8- Tri ân không cần đền đáp, cũng như thương yêu không cần bấu xấu chiếm hữu hay xin xỏ lại. V́ c̣n cần phải xin sỏ lại là chưa hiểu được rằng ḿnh là Nguồn của sự cho đi vô điều kiện. Khi hiểu rằng tri ân đến tự khả năng yêu thương vô hạn của ḿnh như một cái nồi cơm không đáy, tâm ḿnh an và người được cho sung sướng. C̣n đền đáp là chuyện khác, tùy khả năng hiểu biết và yêu thương của người đó mà thôi.

 

9- Thấy lợi đừng nhúng tay vào, v́ nhúng tay vào là không biết rằng sẽ có người bị thiệt tḥi. C̣n có người bị thiệt v́ ḿnh, tâm làm sao an?

 

10- Oan ức không cần biện bạch v́ c̣n biện bạch là chưa thông cảm được cái mặc cảm sợ hăi của người gây oan cho ḿnh đồng thời không nhận diện được cái “sợ” và “mất tự tin”của ḿnh. Cũng như người gặp chuyện thị phi vội vàng phản ứng hốt hoảng tiêu cực chống trả không biết rằng ḿnh đă chỉ làm giài thêm đường giây chuyền cho bạo động, sợ hăi và phiền năo. Nhiều khi an tâm co nghĩa là thắng trong sự thua hay là thắng trước khi ra trận.

 

Mùa Phật Đản 2535

5-27-91

JennyHoang.